Tilbage

SDG WORLD

SDGWORLD formål er at bidrag til realisering af FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og skabe rammer, kompetencer og motivation for handling igennem: - Fremme af samskabelse på tværs af sektorer og nye organisationsformer der understøtter en realisering af verdensmålene. - Skabe og drifte en aktiv SDG-netværksplatform SDGWORLD.org der understøtter tværsektorielt samarbejde omkring FN´s verdensmål. - SDG World platformen skal fungere som katalysator for etablering og samskabelse af tværsektorielle projekter og formidle ideer, løsninger og fremskridt i forhold til SDGérne. - Igangsætte og lede projekter og koncepter, og yde rådgivning der understøtter formålet - Udvikle og afholde kurser, workshop og event der understøtter formålet

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Denmark
 • Germany
 • Greece
 • Greenland
 • Norway
 • Sweden
 • Uganda
 • United States, the

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Kompagnistræde 34, 4-5 sal

1208 København K

Telefon: +4540220514

E-mail: info@sdgworld.org

Web: http://www.sdgworld.org