Tilbage

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Som et datterselskab under Skovdyrkerne har Danish Forestry Extension (DFE) de seneste 3 årtier arbejdet for at sikre at dansk viden og knowhow om ansvarlig skovdrift kommer private skovdyrkere i udviklingslande til gavn. Fordi verdens skove spiller så central en rolle for mennesker, natur og klima, er løsningen ikke at stoppe skovdrift, men at arbejde for at skoven forvaltes på en måde, der både er til gavn for mennesker og natur. DFEs arbejde tager udgangspunkt i denne betragtning. Ansvarlig skovdrift indebærer, at skovejere og -brugere har viden og færdigheder, der gør dem i stand til at handle ansvarsfuldt, og at de politiske rammer for forvaltning, samt køb og salg af skovens produkter, støtter incitamentet til ansvarlig skovdrift. DFE vil bidrage til at styrke udbredelsen af ansvarlig skovdrift i udviklingslande, til gavn for klima, miljø og velstand, for såvel de mennesker, der lever i og af skoven, som for det omgivende samfund generelt.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Bosnia and Herzegovina
  • Denmark
  • Nepal
  • Vietnam

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Slotsmarken 18, 2

2970 Hørsholm

Telefon: 61266008

E-mail: office@df-extension.dk

Web: http://www.df-extension.dk