Tilbage

Kirkernes Integrations Tjeneste

KIT er en landsdækkende kirkelig organisation, der ledes af en bestyrelse og en ansat dagligledelse. Organisationens bogholderi og revision er udliciteret til eksterne partnere. KIT arbejder indenfor følgende 4 områder: Kirkernes fælleskab - arbejder med integration af flygtninge og nydanskere i det danske samfund. Au Pair Network - arbejder med rådgivning og vejledning af Au Pairs, i samarbejde med FOA og Caritas. KIT Development - arbejder med Udviklingsprojekter i samarbejde med flygtninge og nydanskere. KIT Basis/services - tilbyder rådgivning til danske og migrantmenigheder med fokus på integration og virke i Danmark. Dertil tilbydes services vedr. forenings drift og kommunikation. KITs bagland er Baptistkirken, Evangelisk Frikirke Danmark, Apostolskkirke, Mosaik og Metodistkirken. Baglandet har stemmeret på KITs Generalforsamling.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Denmark
 • Rwanda
 • Sri Lanka
 • Ukraine
 • Zambia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Smallegade 47, 1.

2000 Frederiksberg

Telefon: 32 84 60 16

E-mail: info@kit-danmark.dk

Web: http://www.kit-danmark.dk