Tilbage

Demokrati i Europa, Oplysningsforbund (DEO)

DEO’s formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker vi at aktivere flest mulige i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer. DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa. Vi er partipolitisk neutrale, men stiller kritiske spørgsmål og sætter problemer til debat. Vi arbejder for at engagere folk i EU-spørgsmål og søger at skabe rammerne for en levende og kvalificeret demokratisk debat.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Belgium
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Denmark
 • Estonia
 • France
 • Germany
 • Great Britain
 • Greece
 • Italy
 • Jordan
 • Kosovo*
 • Latvia
 • Lithuania
 • Montenegro
 • North Macedonia
 • Poland
 • Romania
 • Serbia
 • Turkey
 • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Nordkystvejen 2F

8961 Allingåbro

Telefon: 70263666

E-mail: info@deo.dk

Web: http://www.deo.dk