Tilbage

ADDA

ADDA er en dansk NGO, der beskæftiger sig med landbrugsudvikling i Asien og Afrika. ADD A blev stiftet i 1994 for at imødekomme behovet for udvikling inden for landbrug i Sydøstasie n, og foreningen har siden da gennemført en række forskellige udviklingsprojekter med foku s på at fremme et bæredygtigt landbrug i Vietnam og Cambodia. Siden september 2009 har ADDA også arbejdet i Tanzania med fokus på at udbrede og tilpasse de succesfulde metode r fra Sydøstasien til en afrikansk kontekst. Siden 2020 har vi projekt i Myanmar. ADDA har både private medlemmer, agroindustrielle virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger, der udgør et bredt udsnit af den danske befolkning med en generel interesse f or udviklingsarbejde og landbrugsforhold i udviklingslande. ADDA er en aktiv forening med fr ivillige, der bidrager til foreningens virke. ADDA’s formål, se https://adda.dk/adda-agricultural-development-denmark-asia/om-adda/addas-formaal/

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Cambodia
 • Myanmar
 • Tanzania
 • Vietnam

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Carit Etlarsvej 6 kld.

1814 Frederiksberg C

Telefon: 72203281

E-mail: adda@adda.dk

Web: https://adda.dk/