Tilbage

FAIR Danmark

FAIRs vision er at fjerne nogle af de fundamentale årsager til fattigdom og global ulighed, nemlig manglende adgang til uddannelse, viden og teknologi. Det sker ved at udruste uddannelsesorganisationer og civilsamfund med komplette it-løsninger. FAIR Danmark er en 100 % frivillig organisation med værksted i Københaven, Nordvest.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Malawi

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

c/o Birkedommervej 31. 3.

2400 København NV

Telefon: 29 90 04 13

E-mail: info@fairdanmark.dk

Web: https://www.fairdanmark.dk/da/