Tilbage

CARE Danmark

Internationalt er CARE en af verdens største humanitære organisationer. CARE Danmark arbejder for en grøn og retfærdig verden gennem målrettede indsatser i Vestafrika, Østafrika og Asien. Vi støtter verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker i at skabe sig et godt og værdigt liv. Vi arbejder med klimatilpasning, uddannelse, akut nødhjælp og hjælp til selvhjælp. Det gør vi bl.a. gennem innovative og bæredygtige ideer og løsninger, som søges realiseret gennem stærke partnerskaber med lokale organisationer og virksomheder og myndigheder.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Bangladesh
 • Burkina Faso
 • Ethiopia
 • Ghana
 • Kenya
 • Laos
 • Mali
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nepal
 • Niger
 • Somalia
 • Tanzania
 • Uganda
 • Vietnam

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Jemtelandsgade 1

2300 København S

Telefon: 35200100

E-mail: bneergaard@care.dk

Web: http://www.care.dk