Tilbage

CARE Danmark

Internationalt er CARE en af verdens største humanitære organisationer. CARE Danmark ha r et særligt fokus på konsekvenserne af klimaforandringer. Derfor arbejder vi målrettet med langsigtede og humanitære projekter i tretten lande. CARE Danmark fokuserer på at forbygge fattigdom og klimakatastrofer samt skabe udvikling for verdens fattigste og udsatte. Det gø r vi bl.a. igennem innovative og nyskabende ideer og løsninger, som gør sårbare mennesker mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer. Dette søges realiseret gennem partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, klima og resiliens, inklusiv og bæredygtig vækst samt humanitære indsatser.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Bangladesh
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Ghana
 • Kenya
 • Laos
 • Mali
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nepal
 • Niger
 • Tanzania
 • Uganda
 • Vietnam

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8:Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Jemtelandsgade 1

2300 København S

Telefon: 35200100

E-mail: care@care.dk

Web: http://www.care.dk