Tilbage

4FairLife

Foreningen 4FairLife har som formål at skabe nye og alternative livsmuligheder (alternative livelihood) for fattige målgrupper i Ghanas landområder, som nye former for bæredygtigt dyrebrug, bæredygtigt jordbrug og Fairtrade produktion, der fremmer vedvarende beskæftigelse og udvikling. Foreningen prioriterer aktiv og positiv formidling af dens resultater. I Ghana arbejder vi for: - at fremme vedvarende beskæftigelse og udvikling - Nye og alternative livsmuligheder - Nye former for bæredygtigt dyrebrug og jordbrug - Fairtrade produktion - Aktiv og positiv formidling af udvikling og resultater.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Ghana

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

c/o Strandvejen 80

3770 Allinge

Telefon: 24243131

E-mail: info@4fairlife.dk