Tilbage

Mellemfolkeligt Samvirke Actionaid

MS er en medlemsbaseret dansk civilsamfundsorganisation, der arbejder for at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet, for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Afghanistan
 • Australia
 • Bangladesh
 • Brazil
 • Burundi
 • Cambodia
 • China
 • Democratic Republic of Congo
 • Denmark
 • Egypt, Arab Republic
 • El Salvador
 • Ethiopia
 • Gambia, the
 • Ghana
 • Great Britain
 • Greece
 • Haiti
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Jordan
 • Kenya
 • Lebanon
 • Liberia
 • Malawi
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nepal
 • Nicaragua
 • Palestine
 • Rwanda
 • Scotland
 • South Africa
 • Sweden
 • Uganda
 • United States, the
 • Zambia
 • Zimbabwe

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Fælledvej 12

2200 København

Telefon: 77310000

E-mail: ms@ms.dk

Web: http://www.ms.dk