Tilbage

Axis

Vi er en programorganisation, der arbejder på tværs af lande og projekter med et fælles fokus: At anvende kvalitetsuddannelse som et middel til at styrke marginaliserede befolkningsgruppers rettigheder. Udvikling og forandring skabes effektivt og bæredygtigt gennem participatorisk og demokratisk funderet uddannelse. Fælles for Peru, Bolvia, Sierra Leone og Ghana er hierarkisk opbyggede samfund, hvor det typisk er mænd, der udøver magt over kvinder, ældre over unge, de rige og højtuddannede over de fattige og ikke-uddannede. Det betyder, at kvinder, unge og oprindelige folk ofte er afskåret fra at deltage i de demokratiske processer og sjældent er repræsenteret i myndighedernes eller i civilsamfundets organisationer. Derfor arbejder AXIS for at sikre disse menneskers rettigheder til, i og igennem uddannelse.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Bolivia
  • Ghana
  • Peru

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Carit Etlars Vej 6, kælderen

1814 Frederiksberg

Telefon: 30113806

E-mail: axis@axisngo.dk

Web: http://www.axisngo.dk