Tilbage

Myanmar Action Group Denmark

Myanmar Action Group Denmark blev oprettet i erkendelse af behovet for at støtte modstand mod det illegale militærkup i Myanmar i 2021. Vi støtter mennesker, organisationer i Myanmar, der kæmper for fred, menneskerettigheder og lighed for alle mennesker. Vi afviser enhver form for diskrimination baseret på race, etnicitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet eller handicap. I Danmark arbejder vi for at øge bevidstheden om de kampe, Myanmars Befolkning står over for, og for at understøtte forstærkning af lokale stemmer.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Myanmar

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Ravnsborggade 22, 2. th

2200 København N

Telefon: 50699986

E-mail: hnr@myanmaractiongroup.dk

Web: http://www.myanmaractiongroup.dk