Tilbage

Bandhab

Bandhab er en dansk, bangladeshisk venskabsforening med formål om kulturudveksling mellem Danmark og Bangladesh og lave udviklingsprojekter i Bangladesh. Foreningens mission er med udgangspunkt i Tagores og Grundtvigs tanker om folkeoplysning og et ligeværdigt samfund for alle, at støtte et mellemfolkeligt samarbejde mellem Bangladesh og Danmark og at fremme kendskabet til de to landes kulturelle værdier og livsvilkår. Formålet søges opnået ved etablering af partnerskabsaktiviteter og samarbejdsprojekter som støtter bæredygtige uddannelses – og kulturelle aktiviteter med vægt på at fremme demokratiske dannelse, aktivt medborgerskab og respekt for menneskerettighederne.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Bangladesh

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Sandbjerggade 56, 4th.

2200 København N

Telefon: 28569269

E-mail: info@bandhab.dk

Web: https://bandhab.dk