Tilbage

Partners (Frederiksberg Integrations Forening)

Partners (Frederiksberg Integrations Forening) er en landsdækkende organisation som har kontor på Frederiksberg. Organisationen blev stiftet i 2010 med formålet at arbejde med integration af nydanskere, primært i Københavnsområdet. Da arbejdet delvis lå stille under perioden med nedlukning på grund af Covid-19, opstod der efterfølgende et ønske om at arbejde med et større perspektiv, hvorefter bestyrelsen gennemgik en ny visionsproces. Denne udmøntedes i at ændre organisationens virkefelt til at hjælpe nydanskere i Danmark med at igangsætte udviklingsarbejde i egne oprindelseslande. Programmet har fået navnet Diaspora indsats, og tager udgangspunkt i det udbredte samarbejde FIF har med mange nydanskere i hele Danmark. Der fokuseres nu på udviklingsindsatser, fortaler virksomhed om menneskerettigheder og andre rettighedsindsatser, oplysningsprojekter i Danmark m.m.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Ghana
  • Rwanda
  • Sri Lanka

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Henrik Steffens Vej 2, 1.th.

1866 Frederiksberg

Telefon: 28297141

E-mail: hanshenriklund77@gmail.com