Tilbage

ICOEPH (Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø og Folkesundhed) - DASAM (Dansk Selskab for Miljø- og Arbejdsmedicin)

DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) er et videnskabeligt selskab for læger og andre med interesse for arbejds- og miljømedicin. Selskabets formål er: 1) At samle danske læger med særlig interesse for arbejds- og miljømedicin. 2) At rådgive om præ- og postgraduat uddannelse i arbejds- og miljømedicin og fagets placering indenfor det danske sundhedsvæsen 3) At fremme studiet af arbejds- og miljømedicinske proplemstillinger. Selskabet er en del af de Lægevidenskabelige Selskaber i Danmark og DASAM samarbejder med andre lægevidenskabelige selskaber. Se i øvrigt på http://dasam.dk/

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Bolivia
 • Denmark
 • Ghana
 • Nepal
 • Philippines
 • Tanzania
 • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Odense University Hospital, Sdr. Boulevard 29, 138

5000 Odense C

Telefon: 51325374

E-mail: erik.joers@rsyd.dk

Web: https://dasam.dk/