Tilbage

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

UBUs formål er ifølge formålsparagraffen “at bistå lokalt forankrede kræfter med at skabe teknologiske forbedringer, som er socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Målgruppen er fattige befolkningsgrupper i udviklingslande.” Teknologiske forbedringer skal forstås meget bredt, som metoder og strategier til at kapacitetsopbygge lokalsamfundene. UBU arbejder sammen med lokale NGO’er i vores projektområder. UBU bistår den lokale NGO med økonomisk støtte, faglig sparring og hjælp til at organisere og strukturere projekterne. Projekterne har i Danmark en projektgruppe, som ser på rapporter og data fra projekterne og giver feedback til de lokale medarbejdere. Mere direkte bidrager fx studerende ved at lave feltarbejde lokalt, som en del af deres studier og projektgruppemedlemmer tager på monitoreringsbesøg. Det bidrager både til at udvikle vores projekter samt styrke forbindelsen til vores lokale samarbejdspartnere. I Danmark deltager vi i NGO-møder og klimademonstrationer

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • India

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

c/o Henrik Bregnhøj, Dagmarsgade 39, 4.th

2200 København N

Telefon: 6166 9946

E-mail: ubu@ubu.dk

Web: http://www.ubu.dk/