Tilbage

Jysk landsbyudvikling i Nepal

Foreningens idégrundlag er formuleret af Lone Petersen, i forbindelse med dannelsen af den første andelsforening i Kantipur i 2009. Med udgangspunkt i andelstanken og princippet om hjælp til selvhjælp støtter foreningen udvalgte nepalesiske landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig ud af fattigdommen. Foreningen støtter i en kortere årrække landsbyerne med hjælp til etablering af andelsforeninger, med inspiration, rådgivning, kapacitetsopbygning samt med økonomiske midler til afgrænsede projekter.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Nepal

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

c/o Farmen 12

8600 Silkeborg

Telefon: 40 12 64 67

E-mail: info@kantipur.dk

Web: http://www.kantipur.dk