Tilbage

Kvinderådet

Kvinderådet har som formål at koordinere kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt. Vi er en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum. Kvinderådets arbejde er køns- og ikke partipolitik. Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder at forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination og sikre kvinders indflydelse i samfundets magtcentre. I dag er 48 organisationer medlemmer af Kvinderådet, som repræsenterer mere end 1 million medlemmer. Det er bl.a. fagforbund, politiske partiers kvindeudvalg og humanitære foreninger, men også etniske minoritets-kvindeforeninger, kønsforskere og faglige kvindegrupper. Kvinderådet er repræsenteret i CSW for Danmark og er medlem af flere internationale netværk. Desuden afvikler vi den årlige festival Talk Town.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Egypt, Arab Republic
  • Morocco

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Niels Hemmingsens gade 10

1153 København K

Telefon: 33128087

E-mail: kvr@kvinderaad.dk

Web: https://kvinderaadet.dk/