Tilbage

Baptistkirken i Danmark

BID er et fællesskab af 54 selvstændige menigheder, der i fællesskab driver et Sekretariat, der står for de fælles aktiviteter, så som Internationalt arbejde, bladvirksomhed, uddannelse og personalefunktioner. Baptistkirken i Danmark er et kristent trossamfund, der består af de til enhver tid tilsluttede baptistmenigheder i Danmark, der bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser i overensstemmelse med Bibelen og derfor sammen søger at opfylde deres fælles kald til Faderens, Sønnens og Helligåndens ære. BaptistKirken er en del af Kristi ene, sande Kirke og vedkender sig fællesskab med alle kristne, som bekender troen på den treenige Gud. BID har været aktiv i International mission og udviklingsarbejde i Burundi siden 1928 og i Rwanda siden 1936. De fleste aktiviteter foregår i menighederne, hvor gudstjenester, undervisning, børne- og ungdomsarbejde er en central del for alle menigheder, ligesom en række menigheder er engageret i sociale projekter og aktive i lokalsamfundet.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Burundi
  • Myanmar
  • Rwanda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Lærdalsgade 7, st.tv.

2300 København S

Telefon: 3259 0708

E-mail: info@baptistkirken.dk

Web: http://www.baptistkirken.dk