Tilbage

Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening (DCF) har til formål at fremme udbredelsen af alle former for crowdfunding som finansieringskilde. DCF yder dels bistand til medlemmerne og påvirker dels de politiske beslutningsprocesser samt lovgivningen med henblik på at forbedre vilkårene for crowdfunding. Endvidere gennemfører DCF en række workshops landet over og hvert år siden 2017har DCF deltaget med konceptet "Iværksætterskibet" på Folkemødet. Endelig har DCF konstateret at de ikke-financielle typer crowdfunding, donations- samt rewardcrowdfunding - kan have stor betydning ved iværksættelse af projekter i udviklingslande.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Belgium
  • Cuba
  • Denmark

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Nyhavn 35 kl

1051 København K

Telefon: +4542476524

E-mail: ss@anglonordic.dk

Web: http.://danskcrowdfundingforening.dk