Tilbage

Stairway Danmark

Stairway Danmark er den danske støtteforening og søsterorganisation for Stairway Foundation Inc., SFI, i Filippinerne. SFI har siden 1990 arbejdet med at styrke og promovere børns rettigheder og bekæmpelse af sexmisbrug af børn, både i Filippinerne og en række andre lande. Det sker i tæt samarbejde med andre NGO'er, politi og sociale myndigheder. Stairway Danmarks formål er dels fundaising, dels at yde rådgivning, faglig sparring og praktisk problemløsning for vores partner. Stairway Danmark har ca. 500 medlemmer og en stor kreds af aktivister, som arbejder frivilligt og ulønnet for foreningen. Vi indsamler årligt ca. 1-1,5 mio. kr. fra bl.a. private fonde, virksomheder og ikke mindst elever på Skanderborg og Rødkilde Gymnasium i Vejle. Stairway har været støttet af Danida og senere CISUs puljer siden midt i 90'erne. Stairway var et af de stiftende medlemmer i Projektrådgivningen, CISUs forløber.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Philippines

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

c/o Marianne Abildgaard, Gustav Adolfs Gade 10, 4. th.

2100 København Ø

Telefon: 2330 8898

E-mail: info@stairwaydanmark.dk

Web: http://www.stairway.dk