Tilbage

Børnenes Liv

Foreningen er organiseret med medlemmer der via generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der forestår den daglige drift. Bestyrelsen er ligeledes projektledelse på udviklingsopgaverne som foregår i Nicaragua

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Nicaragua

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Vestervang 33, 3.tv

8000 Århus C

Telefon: 23413179

E-mail: info@bornenesliv.org

Web: http://www.boernenesliv.org