Tilbage

Malteserriddernes Hospitalsorden - Det Danske Commanderi Dagmar

Commandery Dagmar er en del af Malteserriddernes Hospitalsorden, som er et upolitisk, økumenisk, internationalt samfund, som arbejder i henhold til de principper, der er nedlagt i FN´s Charter. Ordenens formål fremgår af dens over 900-årige gamle motto: Pro Fide, Pro Utilitate Hominum – For Troen, For Menneskers Vel. Formålet formuleres i korthed: At stille Ordenens ydeevne til rådighed, hvad angår den velgørenhed, der kan sættes i værk for syge og fattige mennesker. At søge at fremme åndelige, etiske og kristne værdier. At støtte medlemmerne i deres virke for disse formål. Vi er en 100% uegennyttig, frivillig og velgørende organisation, som bruger alle former for gaver, indtægter og støtte til humanitært arbejde. Udgifter til administration, møder, rejser m.m. dækkes udelukkende af medlemmerne selv.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Ghana
  • Greenland
  • Thailand

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 10: Mindre ulighed

Kontakt

Toften 20

7190 Billund

Telefon: 45 4222 0498

E-mail: kaac1565@gmail.com

Web: http://www.osj-dagmar.dk