Tilbage

Forening for Unge Nydanskere

FUN - Foreningen for Unge Nydanskere blev stiftet i 2007 og er en paraplyorganisation med 14 lokalforeninger i alle regioner i Danmark. FUNs overordnede mål er at skabe et trygt miljø, hvor unge nydanskere kan udvikle og styrke deres sociale færdigheder i fællesskab. FUN er medlem af Danske Ungdoms Fællesråd (DUF), hvor vi bidrager til at styrke unge nydanskere til at deltage aktivt i samfundets demokrati. Vore lokalungdomsforeninger er aktive i deres lokale kommuner, hvor de samarbejder med relevante samarbejdspartnere for at kunne lave aktiviteter for børn og unge. FUN har i over 3 år været engageret i udviklingsarbejde som en del af organisationens aktiviteter og mål. FUN har partnere i har per dags dato projekter i Congo DR og i Zambia. FUN er en demokratisk forankret forening og styrelsen står for ledelsen af organisationen. Styrelsen vælges på generalforsamlingen, der er FUNs højeste myndighed.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Democratic Republic of Congo
  • Zambia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Smallegade 47, 1

2000 Frederiksberg

Telefon: 42761805

E-mail: patrick@fun-danmark.dk

Web: http://fun-danmark.dk