Tilbage

Friluftsrådet

Friluftsrådet er paraply for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser. Vi inspirerer danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedrer vi muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser - i en rig natur, der er værd at opleve.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Rwanda
  • Tanzania
  • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Scandiagade 13

2450 København SV

Telefon: 33 79 00 79

E-mail: fr@friluftsraadet.dk

Web: https://www.friluftsraadet.dk/