Tilbage

Seniorer uden Grænser

Seniorer uden Grænser – SuG er en forening af seniorer som via projekter og lokale aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden. Fokus i indsatsen er hjælp til selvhjælp og bæredygtighed på alle niveauer – politisk, økonomisk og socialt indenfor uddannelse, sundhed, miljø og produktion. SuG er en NGO, der bygger på civilsamfundets fundament både i Nord og i Syd. SuG arbejder for at opbygge fællesskaber mellem borgere omkring fælles interesser, normer og værdier.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Burkina Faso
 • Gambia, the
 • Ghana
 • Guinea
 • India
 • Kenya
 • Malawi
 • Nepal
 • Tanzania
 • Uganda
 • Zimbabwe

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

c/o Poul Krøijer, Sølykken 8

8530 Hjortshøj

Telefon: 21221390

E-mail: poulkroijer@gmail.com

Web: http//www.seniorerudengraenser.dk