Tilbage

AfricaPowerForening

2.1. Foreningens formål er at yde almennyttigt humanitært hjælpearbejde i Den Demokratiske Republik Congo. - at yde økonomisk og psykologisk hjælp til ofre for seksuelle overgreb - at yde økonomisk og psykologisk hjælp til at forældreløse børn, handicappede børn, pygmæbørn og gadebørn, så de kan gå i skole og få en uddannelse - at yde hjælp til genopbygning af hospitaler ved bl.a. at indsamle hospitalsudstyr her i Danmark og sende det til de ovenomtalte lande - at yde hjælp til mikroprojekter - hønsehold, syning, således at man bliver uafhængig af støtte fra omverdenen - at indsamle IT-udstyr til skoler og offentlige institutioner - at indsamle skole materiale og sende det til de ovennævnte lande

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Democratic Republic of Congo

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Snogebæksvej 56

8210 Aarhus V

Telefon: 71438583

E-mail: africapowerforening@gmail.com