Tilbage

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur

DIGNITY er en menneskerettighedsorganisation, der kombinerer rehabilitering, forskning, internationalt udviklingsarbejde og fortalervirksomhed under samme tag. DIGNITY har hovedsæde i Danmark, men samarbejder med partnerorganisationer og statsinstitutioner i mere end 20 lande. DIGNITY er en selvstyrende institution uafhængig af partipolitik, som kæmper for en verden fri for tortur og for at give torturofre den livsnødvendige rehabilitering. DIGNITY arbejder med og ud fra anerkendte, internationale menneskerettighedsstandarder og konventioner, blandt andet FN's Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf, Istanbul-protokollen, Nelson Mandela-reglerne og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Colombia
 • Congo
 • Denmark
 • Egypt, Arab Republic
 • Ghana
 • Guatemala
 • Honduras
 • Israel
 • Jordan
 • Kenya
 • Kosovo*
 • Lebanon
 • Liberia
 • Moldova
 • Morocco
 • Myanmar
 • Nigeria
 • Palestine
 • Philippines
 • Sierra Leone
 • South Africa
 • Sri Lanka
 • Tanzania
 • Tunisia
 • Uganda
 • Zambia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Bryggervangen 55

2100 København Ø

Telefon: 33760600

E-mail: info@dignityinstitute.dk

Web: http://www.dignity.dk