Tilbage

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

DOF BirdLife er et fællesskab for fugleinteresserede, som beskytter vilde fugle og deres levesteder i Danmark og internationalt. Foreningen rummer i dag godt 17.500 medlemmer. De inddrages i arbejdet med naturovervågning og indsamling af fugledata, som grundlag for DOF BirdLife’s naturpolitiske arbejde for mere og bedre natur i Danmark og EU til gavn for både fugle og biodiversitet. Internationalt arbejder DOF BirdLife med opkøb af degenereret tropisk skov og bæredygtig forvaltning af tropiske skovområder, som er særligt vigtige i forhold til beskyttelse af biodiversitet i almindelighed og trækfugle og endemiske arter i særdeleshed. DOF BirdLife’s skovforvaltningsarbejde har desuden et klimasigte. DOF BirdLife er den danske partner i BirdLife International - verdens største partnerskab for naturbevarelse og fuglebeskyttelse - aktiv i 113 lande fordelt på fem kontinenter.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Kenya
 • Nepal
 • Uganda

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Vesterbrogade 138-140

1620 København V

Telefon: 33 28 38 00

E-mail: dof@dof.dk

Web: http://www.dof.dk