Tilbage

Masaibarn

Foreningens primære formål er at hjælpe dårligt stillede børn i masailandsbyen Lengasti i Tanzania. Børnene har behov for læring og støtte i hverdagen, så de forbedres til overgangen til det moderne samfund, uden for landsbyen. Børnene forberedes gennem uddannelse, som på sigt skal komme dem selv og masaierne som helhed til gode ved at de gennem uddannelsen bliver i stand til at videndele og starte projekter til gavn for masaisamfund.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Tanzania

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Hejrebakken

8220 Brabrand

Telefon: 51901772

E-mail: info@masaibarn.dk

Web: http://www.masaibarn.dk