Tilbage

Bicycle Innovation Lab

Bicycle Innovation Lab er et en forening der arbejder på at fremme cykelkultur i bredeste forstand, med cykelteknologisk udvikling, udvikling af cykelvenlige byrum og adfærd. Vedtægternes § 3.a. beskriver det: Arbejdsmæssigt formål: Foreningens formål er at arbejde for en innovativ udvikling af cykelkulturen nationalt og internationalt. Foreningens aktiviteter skal synliggøre udviklingspotentialet i cykelkulturen på tværs af faggrupper. Foreningens arbejde skal fremme tværfaglige samarbejder og tværfaglig dialog om væsentlige problemstillinger relateret til økonomi, mobilitet, bæredygtighed og byens udvikling, Foreningens arbejde skal være helhedsorienteret og inddrage både design, teknologi, mobilitetsadfærd, byudvikling og trafikplanlægning. Bicycle Innovation Lab skal være et nationalt og internationalt referencepunkt for banebrydende løsninger, der understøtter brugen af cyklen i urbane områder.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Cuba

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Jemtelandsgade 3, 4., co miljøpkt. amager

2300 København S.

Telefon: 50133304

E-mail: mail@bicycleinnovationlab.dk

Web: http://bicycleinnovationlab.dk