Tilbage

Sisterpower International

Sisterpower International er en dansk hjælpeorganisation som arbejder for at skabe fysisk, følelsesmæssig, økonomisk, social og strukturel sikkerhed samt bedre retssikkerhed for verdens mest udsatte kvinder. Gennem partnerskaber med nationale NGOer i udviklingslande arbejder vi for at give disse kvinder adgang til netværk, traumebehandling, følelsesmæssig og økonomisk støtte, juridisk hjælp, uddannelse, faglige færdigheder og muligheder for selvforsørgelse samt at beskytte deres ret til som menneske at blive behandlet lige i værdighed og rettigheder. Gennem styrkelse af kvinderne arbejder vi også for at styrke mulighederne og livsvilkårene for deres børn, familier og lokalsamfundet. Organisationens arbejde med kvinderne er visionært, nytænkende og bæredygtigt og baseret på anerkendte metoder til blandt andet at skabe fysisk og følelsesmæssig sikkerhed, hvilket vores 7 trins empowerment program er båret af.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • India

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Holsteinsgade 45, 4 th

2100 København Ø

Telefon: 23844384

E-mail: contact@sisterpower.org

Web: http://www.sisterpower.org