Tilbage

Somali Youth For Youth

Vi har til formål at yde humanitær hjælp og støtte til udsatte børn og unge i Somalia. Vi vil styrke deres potentiale gennem adgang til uddannelse, sundhedspleje og basale behov. Vi arbejder for ligestilling, social retfærdighed og bæredygtig udvikling gennem partnerskaber og effektive indsatser. Vores primære fokus er på de mest sårbare grupper, herunder kvinder, børn og unge, og vi er forpligtet til at handle etisk og ansvarlig. Vores vision er et Somalia, hvor alle børn og unge har adgang til de ressourcer og muligheder, der skal til for at opnå deres fulde potentiale. Vi ønsker at tilbyde humanitær hjælp på en etisk og ansvarlig måde og skabe en fremtid, hvor uddannelse, sundhedspleje og grundlæggende behov er tilgængelige for alle børn og unge. Vi tror på at styrke børn og unge ved at give dem redskaber og muligheder for at tage ansvar for deres egen fremtid. Organisationen består af en bestyrelse og medlemmer, hvor medlemmerne vælger bestyrelsen til generalforsamling.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Somalia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kontakt

Midtfløjene 38X st.2

2700 Brønshøj

Telefon: 42265413

E-mail: somaliy4y@gmail.com