Tilbage

DGI Midtjylland

https://www.dgi.dk/om/fakta/baggrund/idégrundlag-og-vaerdier

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Ghana

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Glarmestervej 18A

8600 Silkeborg

Telefon: 79 40 43 50

E-mail: midtjylland@dgi.dk

Web: http://www.dgi.dk/midtjylland