Tilbage

Rebuild Aid Foreningen

Rebuild Aid er en dansk frivilligorganisation, som blev stiftet i 2012 med det formål at udføre humanitært og udviklingsarbejde til gavn for Afghanistan og den afghanske befolkning. Foreningen fokuserer især på det vestlige Afghanistan og samarbejder med lokale partnere og organisationer for at nå ud til flere mennesker og implementere projekter, der bidrager til genopbygning af landet og bekæmpelse af fattigdom. Rebuild Aid har en flad struktur, hvor alle medlemmer har en lige stemme og samarbejder om at nå organisationens mål. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges hvert år på generalforsamlingen af foreningens medlemmer, og bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Rebuild Aid har også en række frivillige medlemmer, som deltager i forskellige aktiviteter, såsom designfasen af projekter, ideudvikling, indsamling af udstyr, søgning af bevillinger og kontakt til lokale partnere og donorer.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Afghanistan

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

c/o Runestenen 18

8210 Aarhus V

Telefon: 30580921

E-mail: rebuildaid@gmail.com

Web: http://www.rebuildaid.dk