Tilbage

Børn uden Grænser

Børn Uden Grænser er en forening, alle arbejder frivilligt og uden vederlag. Foreningens formål er at virke for et dansk-vestafrikansk samarbejde til gavn for de deltagende landes befolkninger, med særligt fokus på børn og unge. Derudover kan foreningen virke til gavn for børn, der er ofre for Ruslands krigsførelse mod Ukraine

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Gambia, the

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Kirkegade 2

4000 Roskilde

Telefon: 53871787

E-mail: info@bornudengranser.org

Web: http://bornudengranser.org