Tilbage

Salaam Film & Dialog

Salaam Film & Dialog er et tilbud til skoler i hele landet om at arbejde med globale udfordringer og interkulturel forståelse tilpasset skolernes læringsmål og FNs Verdensmål. Med Salaam Filmfestival kommer vi til biografer og kulturhuse mange steder i landet med vores film og oplæg. Med vores besøg ude på landets skoler udvides filmoplevelsen med dialog og inspirationstimer. Dialog med vores interkulturelle oplægsholder og inspiration til videre arbejde med vores temaer, efter at oplægsholderen tager afsted. Alt sammen fundet på nettet med undervisningsmaterialer og kortfilm til videre arbejde er en fast del af Salaams samlede skoletilbud. I løbet af Salaams levetid har vi udvidet vores tilbud med afsøgende projekter, der alle har til hensigt at skabe opmærksomhed på de udfordringer vi står med i en globaliseret verden, og på de muligheder, som sameksistensen på vores jordklode også indbefatter.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Afghanistan
 • Burkina Faso
 • Denmark
 • Kenya
 • Lebanon
 • Palestine
 • Tanzania
 • Yemen

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Vermundsgade 38E, 2. sal

2100 København Ø

Telefon: 32118188

E-mail: lisbeth@salaam.dk

Web: http://www.salaam.dk