Tilbage

KFUM-Spejderne

Spejder er den ramme, hvor børn og unge gennem relevante og attraktive aktiviteter i naturen og værdifællesskaber udvikler sig, snubler, rejser sig, tør ting og rustes til et ansvarsfuldt liv. Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. - Pligten mod Gud Tilslutning til åndelige principper, loyalitet mod den religion, som udtrykker dem og accept af andre pligter, der hænger sammen med de åndelige principper. - Pligten mod andre Loyalitet mod ens land og i harmoni med det at fremme lokal, national og international fred, forståelse og samarbejde. Deltagelse i samfundets udvikling med anerkendelse af og respekt for sine medmenneskers værdighed og for naturen. Pligten mod sig selv - Ansvar for ens egen udvikling.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Namibia
  • Tunisia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Wagnersvej 33

2450 København SV

Telefon: 70 10 26 66

E-mail: info@kfumspejderne.dk

Web: http://www.kfumspejderne.dk