Tilbage

FN-forbundet

FN-forbundet er en landsdækkende non-profit organisation, der på et humanitært grundlag har til formål, oplysende og tværpolitisk, at arbejde for: 1) styrkelse af interessen for De forenede Nationer (FN), 2) forståelse af nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling, 3) virkeliggørelse af de principper, som FN bygger på, med det mål at styrke FN som verdensorganisation, der kan sikre menneskerettighederne, håndhæve international retsorden, forebygge konflikter og skabe fred, sikkerhed, samarbejde og bæredygtig udvikling. Det er FN-forbundets opgave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar. FN-forbundet bidrager til dette med folkelig mobilisering, undervisning, information og påvirkning af beslutningstagerne til støtte for realiseringen af FN’s idégrundlag og vedtagne principper.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Croatia
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Great Britain
 • Greenland
 • Hungary
 • Iceland
 • Moldova
 • Norway
 • Romania
 • Sweden
 • Switzerland
 • Turkey
 • United States, the

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Tordenskjoldsgade 25

1055 København K

Telefon: 33 46 46 90

E-mail: fnforbundet@fnforbundet.dk

Web: https://fnforbundet.dk/