Tilbage

Cross Cultures Project Association(CCPA)

Målsætningen for Cross Cultures Project Association (CCPA) er at forsone og understøtte fredelig sameksistens mellem mennesker inden for og imellem konfliktramte lande via tværkulturelle initiativer. CCPA udvikler og gennemfører især sine kerneaktiviteter gennem programmerne "Open Fun Football Schools" og tværfaglige samarbarbejder. Grundlæggende arbejder CCPA med sporten som et fælles mødested for børn og unge på tværs af køn, alder, etnicitet, social baggrund, tro og politisk ståsted. CCPA’s lokale sportsaktiviteter er med til at skabe relationer mellem børn, trænere, sportsklubber og lokale myndigheder samt skabe en lokal og tværfaglig civilsamfundsplatform i lokalsamfund præget af konflikt, der kan stimulere en proces mod fredelig sameksistens, dialog, tolerance, stabilitet og social samhørighed. CCPA’s fokusområder er mobilisering af unge, ligestilling mellem køn, antidiskrimination, inklusion af minoriteter og flygtninge/internt fordrevne familier.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Armenia
 • Azerbaidjan
 • Bosnia and Herzegovina
 • Georgia
 • Iraq
 • Jordan
 • Kosovo*
 • Lebanon
 • Moldova
 • Montenegro
 • North Macedonia
 • Serbia
 • South Sudan
 • Tunisia
 • Ukraine

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Telefon: 27111519

E-mail: ccpa@ccpa.eu

Web: https://ccpa.eu/