Tilbage

Kooperationen

Kooperationen er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. På tværs af brancher og selskabsformer har vi det til fælles, at vi arbejder ud fra værdier om demokratisk deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed. Som arbejdsgiverorganisation yder vi dybdegående juridisk rådgivning til medlemmerne. Vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet, og vi deltager løbende i faglige netværk og planlægger kurser, så vores medlemmer får den nyeste viden.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Bolivia
 • Denmark
 • Germany
 • Great Britain
 • Greece
 • Israel
 • Kenya
 • Lithuania
 • Sweden

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Telefon: 33557730

E-mail: pkb@kooperationen.dk

Web: http://www.kooperationen.dk