Tilbage

AMIS – A More Inclusive Society

Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, at virke for integration af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner. AMIS er en fortsættelse af foreningen Det Europæiske Hus.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Belarus
 • Croatia
 • Denmark
 • France
 • Georgia
 • Greece
 • Italy
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lithuania
 • Moldova
 • North Macedonia
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Russian Federation
 • Turkey
 • Ukraine

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Enghavevej 80C

2450 København SV

Telefon: 60173363

E-mail: post@amis.dk

Web: http://www.amis.dk