Tilbage

Citytransformers

Citytransformers er en medlemsbaseret uafhængig forening, der har base i Gilleleje nord for København. Den daglige ledelse udgøres af en bestyrelse, der leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Vi er en lille forening, men vi har adgang til et stort netværk af samarbejdspartnere både lokalt og internationalt. Foreningen har fokus på at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål og inspirere borgere i byer og bysamfund til at bidrage aktivt til implementeringen af de 17 mål. Som et led i opfyldelsen af dette formål er vi i gang med at opbygge en international koalition af ligesindede organisationer, der arbejder sammen på tværs af landegrænser i forskellige konstellationer afhængigt af, hvilken type opgave, der skal løses. Det lokale og internationale arbejde bliver i høj grad udført af frivillige, der gerne vil engagere sig i det globale samarbejde og være med til at skabe en bedre fremtid for alle.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Canada
 • Costa Rica
 • Denmark
 • Egypt, Arab Republic
 • Great Britain
 • Iceland
 • India
 • Mexico
 • Nepal
 • Netherlands, the
 • Russian Federation
 • Spain
 • United States, the

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Kontakt

Humlevænget 3

3250 Gilleleje

Telefon: 22256777

E-mail: info@citytransformers.org

Web: https://www.citytransformers.org/