Tilbage

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

ØKO-NET - er et landsdækkende netværk med fokus på folkeoplysning, debatter og praktisk læring. Netværket er stiftet i januar 1994, og det fulde navn er: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis! Formålet med netværket er at udvikle en nytænkende og handlingsrettet folkeoplysning om bæredygtig udvikling og målet er dermed en styrkelse af den folkeoplysende indsats for en Grøn Omstilling.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Tanzania

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 14: Livet i havet
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Ærtevej 120, Egense

5700 Svendborg

Telefon: 62244324

E-mail: eco-net@eco-net.dk

Web: http://www.eco-net.dk