Tilbage

Conducive Space for Peace

Conducive space for Peace blev stiftet i november 2016 (se vedhæftede stiftelsesdokument fra 2016) ved en stiftende generalforsamlign og et konstituerende bestyrelsesmøde. Da Grundlæggereen Mie Roesdahl, i april 2017 påtog sig stillingen som generalsekretær for Oxfam IBIS, valgte bestyrelsen at lægge organisationen i 'slumre'-tilstand, mens Conducive space for Peace initiativet fortsatte indenfor rammen af Oxfam IBIS med et budget på 450.000 USD over en periode på 1.5 år. Conducive Space for Peace organisationen blev genstiftet den 21. december 2018 (se vedhæftede stiftelsesdokument fra 2018), og Mie Roesdahl blev udpeget af Bestyrelsen til Excutive director. Finansiering fra bl.a. Humanity United forventes i 2020 at blive ca. 5.3 mio DKK.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Colombia
 • Congo
 • Denmark
 • Kenya
 • Mali
 • Myanmar
 • Nepal
 • South Sudan

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Suomisvej 4

1927 Frederiksberg C

Telefon: 29842444

E-mail: contact@conducivespace.org

Web: http://conducivespace.org