Tilbage

Orangutang Fonden/Save the Orangutan

Orangutang Fonden blev stiftet i 2015 af foreningen Red Orangutangen (stiftet i 2003), som samtidig blev omdannet til en støtteforening til fonden. Støtteforeningen blev nedlagt i 2016, og foreningens aktiviteter overgik til fonden, som fortsat laver oplysnings- og indsamlingsarbejdet under navnet Red Orangutangen/Save the Orangutan. Der er ikke krav om generalforsamling i fondsstrukturen, som istedet er underlagt større offentlig kontrol. Seneste generalforsamling var derfor i foreningen i 2016. Fonden arbejder tæt sammen med tilsvarende organisationer i Sverige og England & Wales under det fælles navn Save the Orangutan. Det danske sekretariat fungerer som sekretariat for alle tre organisationer.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Indonesia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Østerbrogade 146B, 1. sal

2100 København Ø

Telefon: 33 93 06 50

E-mail: info@redorangutangen.dk

Web: http://www.redorangutangen.dk