Tilbage

Earth Advocates Association (EAA)

EAA er en dansk nonprofit natur- og udviklingsorganisation, der arbejder for en rig og ren natur til gavn og glæde for livet på Jorden. EAA arbejder i Bolivia i tæt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og den private sektor og bekæmper i Danmark og internationalt årsagerne til natur- og miljøødelæggelser. For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og trusselniveauerne er høje. EAA blev stiftet i 2014 af en gruppe personer, som ønsker at fremme bæredygtig sameksistens mellem mennesker og natur og sikre den globale mangfoldighed af arter og naturtyper. EAA består i dag af en bestyrelse og et sekretariat bemandet af professionelle frivillige med en bredt vifte af faglige kompetencer indenfor international udvikling, naturbeskyttelse og kommunikation. Generalforsamlingen er EAAs øverste myndighed. Frivilligt arbejde er kernen i EAA.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Bolivia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Fælledvej 12, opg.C, 4. sal

2200 København N.

Telefon: +45 61339161

E-mail: eaa@eaango.dk

Web: http://www.eaango.dk