Tilbage

iiINTERest

iiINTERest arbejder med forbedring af levevilkårene for fattige familier i landdistrikterne i de indiske delstater Vestbengalen, Odisha og Jharkhand. Vores fokus er på at sikre lokalt demokrati, fødevaresikkerhed, uddannelse og kapacitetsudvikling blandt landbefolkningen. De stiftende medlemmer og nuværende bestyrelsesmedlemmer har tidligere været aktive i andre foreninger med udvikling i Indien som formål og har i disse foreninger også haft ansvar for gennemførelse af projekter med støtte fra Danida og den tidligere Projektpulje. Foreningen baserer således sine frivillige aktiviteter på erfaringer og kompetencer fra en lang årrækkes arbejde med udvikling i Indien. Foreningen har desuden en faglig forankring i forskning omkring udvikling i det Globale Syd gennem sin medlemsbase, studenter assistent og formand.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • India

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Hiort Lorenzens Gade 23, 5.

2200 København N.

Telefon: 30591543

E-mail: iiINTERestdk@gmail.com

Web: http://www.iiinterest.dk