Tilbage

Badbaado

foreningen blev genoprettet i 2020 og derfor ikke har et godkendt regnskab. Foreningen vil arbejde for, at være et naturligt led /samarbejdspartner i lokalsamfundets kultur, social-og sundhedspolitik, for derigennem at skabe de bedste forhold borger og samfund i mellem. Foreningen vil endvidere- med udgangspunk i overstående arbejd for, at alle borgere får lige adgang til folkeoplysende aktiviteter. Det er, ydermere, foreningens formål, at yde råd og vejledning samt juridisk bistand, og andet humanitær hjælp og støtte til somaliske asylsøger, flygtninge, og social dårligt stillede dansk somalier herkomst.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

  • Somalia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Kontakt

smørumvej 213 2 tv

2700 brønshøj

Telefon: 28916435

E-mail: abdiiali118@hotmail.com

Web: http://danmark