Tilbage

AIDS-Fondet

AIDS-Fondet er et privat fond, som arbejder for en verden uden AIDS, hvor seksuel sundhed er en rettighed og realitet for alle. I Danmark arbejder AIDS-Fondet med forebyggelse, test og rådgivning i forhold til hiv. Vi arbejder også på at nedbryde fordomme om hiv. Samtidig tilbyder vi test for klamydia og gonorré til unge og LGBT-personer. Internationalt arbejder AIDS-Fondet i to spor. Vi arbejder dels på at påvirke de danske udviklingspolitiske prioriteter mhp. at øge fokus på bekæmpelse af den globale hiv/aids-epidemi og dels med program- og projektarbejde i Malawi og Uganda, der har til formål at bekæmpe hiv/aids blandt de grupper, der er i størst risiko for at få hiv, herunder sexarbejdere, mænd der har sex med mænd og transpersoner. De såkaldte ’key populations’. Programmet implementeres af vores lokale samarbejdsorganisationer, som enten er ledet af målgrupperne selv eller som arbejder tæt sammen med de berørte grupper.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Denmark
 • Ethiopia
 • Kenya
 • Malawi
 • Uganda
 • Ukraine
 • Zambia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Vestergade 18E

1456 København K

Telefon: 20629146

E-mail: rikke@aidsfondet.dk

Web: https://aidsfondet.dk/