Tilbage

AIDS-Fondet

AIDS-Fondet er et privat fond, som arbejder for en verden uden AIDS, hvor seksuel sundhed er en rettighed og realitet for alle. AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv, sikre adgang til hiv-test og effektiv hiv-behandling, og for, at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. Vi støtter forskningen i en kur mod hiv. Samtidig arbejder vi fokuseret på at styrke rettighederne for de mest udsatte målgrupper. Internationalt arbejder AIDS-Fondet i to spor. Vi arbejder dels på at påvirke de danske udviklingspolitiske prioriteter mhp. at øge fokus på bekæmpelse af den globale hiv/aids-epidemi og dels med program- og projektarbejde i Afrika målrettet bekæmpelse af hiv blandt de mest udsatte befolkningsgrupper. AIDS-Fondet udfører fortalerarbejde for at få Danmark til at gå forrest, når det kommer til at inkludere alle i den globale udvikling og sætte ind imod hiv/aids-epidemien og mod diskrimination og forfølgelse af udsatte grupper, herunder mod indskrænkning af civilsamfundets råderum.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Denmark
 • Ethiopia
 • Kenya
 • Malawi
 • Uganda
 • Ukraine
 • Zambia

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Vestergade 18E

1456 København K

Telefon: 61718027

E-mail: line@aidsfondet.dk

Web: https://aidsfondet.dk/