Tilbage

Genvej til udvikling (GTU)

Genvej til Udvikling er en lille frivillig organisation der er udsprunget af den Internationale Emmaus bevægelse, som den løbende er medlem af, og hvis lokale organisationer i specielt de fransktalende afrikanske lande den samarbejder med. Der arbejdes dels med information om den 3. verdens problemer i Danmark, dels indkøber og distribuerer den lokalt producerede håndværksprodukter. Desuden engagerer organisationen sig i støtte til mindre projekter, som skoleprojekter og mindre vand/spildevandsprojekter, samt mindre produktionsprojekter.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande

 • Benin
 • Burkina Faso
 • France
 • Mali
 • Niger

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:

Kontakt

Skovvej 24

9510 Arden

Telefon: 42170997

E-mail: gtu_sekr@hotmail.com

Web: http://GTU.dk